Brak produktów w koszyku
REGULAMIN BIZUMANIA.PL
POSTANOWIENIA OGÓLNE
DEFINICJE
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY
REJESTRACJA
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY
CENA WYPOŻYCZENIA
KAUCJA ZWROTNA
KODY RABATOWE I ICH UŻYCIE
KARY UMOWNE
FORMY PŁATNOŚCI
DOSTAWA I ODBIÓR BIŻUTERII
CZAS TRWANIA UMOWY WYPOŻYCZENIA
PRAWA I OBOWIĄZKI BIZUMANII
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCĘ O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA ZAWIERAJĄCEGO UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ
PROCEDURA REKLAMACYJNA
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
REZYGNACJA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY
POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ZMIANA REGULAMINU
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI LUB PRZEDSIĘBIORCAMI O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
KORZYSTANIE Z BIŻUTERII W RAMACH ABONAMENTU
DO POBRANIA