Polityka plików cookies
Polityka plików cookies (ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości strony Bizumania.pl. Strona prowadzona pod adresem Bizumania.pl. administrowana jest przez:

Thema Solutions
Świerzawska 1/201
Poznań 60-321
NIP 9721144656

która dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików cookies, służą do pomocy w administrowaniu strony.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki cookies, którymi posługuje się Bizumania.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu plików cookies na swoim Urządzeniu. Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności strony. Korzystając ze strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
Rodzaje i cel korzystania przez Bizumania.pl plików cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym. Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze strony za pośrednictwem partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. Facebook, Google, Google Analytics. Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencje konsumenckie.

Jak włączyć/wyłączyć pliki cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Firefox w wersji 65 należy:
1) wybrać z menu „Opcje”,
2) przejść do zakładki „Prywatność i bezpieczeństwo”,
3) wybrać jedną z predefiniowanych opcji prywatności lub zdefiniować własne reguły.
Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony.

Jakie dane są przetwarzane?

Bizumania.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron

Strona Bizumania.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z polityką plików cookies. Administrator Bizumania.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.